Divendres 26 de maig vam anar a Madrid, a la seu del Ministeri de Fomento, per reclamar un cop més solucions per a les obres de la variant de la C-245.
El director general de Carreteras, Jorge Urrecho, es va comprometre a reobrir l’accés a Sant Boi des de la carretera si abans del 30 de juny no se soluciona el reinici de les obres.
A l’entrevista amb el director general, que es va mostrar receptiu a les nostres demandes, em van acompanyar les alcaldesses de Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts, l’alcalde de Torrelles i representants de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

 

 

Tots plegats mantenim el front comú que hem format al territori per defensar els drets dels nostres veïns i veïnes a una mobilitat normalitzada que no perjudiqui les seves vides quotidianes.
Com sabeu, les obres segueixen aturades i l’accés a Sant Boi, tallat des de fa gairebé dos anys. La situació, com hem dit reiteradament, és intolerable. Com és evident, el Ministeri de Foment no va reiniciar les obres durant el mes d’abril, tal com s’havia compromès a fer.
Van realitzar els tràmits necessaris, però l’empresa adjudicatària, Isolux-Corsán, ha entrat en situació de preconcurs de creditors i, per tant, no està en disposició de reprendre els treballs de manera immediata.
L’empresa adjudicatària té ara dues vies de solució: o bé solucionar la seva situació i reiniciar les obres per mitjans propis o bé cedir el contracte a una altra empresa.
A finals de juny, si no hi ha una solució sobre la tuala, es rescindirà el contracte amb Isolux-Corsán i s’haurà d’iniciar un nou concurs d’adjudicació.
En aquest cas, es retornarà a la situació inicial, d’acord amb el compromís que vam arrencar al director general de Carreteras. Es retiraran els ‘new jerseis’ i es reobrirà el vial a la circulació de vehicles.
El nostre primer compromís és amb la ciutadania i no volem que es continuïn patint aquests interminables embussos. Per tant, cal trobar una solució ja. Fa 25 anys que esperem.