Les persones, present i futur de Sant Boi

Fa pocs dies vam celebrar el Dia Mundial de la Gent Gran, una efemèride que enguany tindrà a Sant Boi una feliç continuació quan el pròxim 22 d’octubre obri les portes el nou Casal de la Gent Gran de Ciutat Cooperativa-Molí Nou. Una inauguració que ens omple de satisfacció i que posa de manifest l’aposta municipal per millorar les condicions de vida de les nostres persones grans.

La posada en marxa d’aquest nou equipament s’inscriu dins de la nostra estratègia de ciutat saludable, la d’un municipi que situa la capacitació i l’autonomia de les persones al llarg de tot el cicle de vida en el centre de les seves polítiques. És aquesta estratègia la que també inspira actuacions com el re- centment aprovat Pla de Xoc d’Adolescència, adreçat a un dels col·lectius que, juntament amb el de la gent gran, s’ha vist més afectat per la pandèmia. A Sant Boi estem convençuts que el futur de les ciutats passa per oferir recursos que contribueixin al benestar i la resiliència de les persones.

Posar les bases d’aquest futur significa també afa- vorir la millora de la qualificació professional de joves i adults. Acompanyar-los en un context laboral en con- tínua evolució és l’objectiu de diversos serveis municipals, com la pionera Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Comerç (OAE) o el servei gratuït d’assessorament jurídic en temes laborals, als quals s’afegeixen ara diferents programes de millora de les competències professionals en col·laboració amb altres administracions, com l’Aula Mentor (Sant Boi és un dels tres únics municipis a Catalunya que acullen aquests cursos), el programa MIXT, adreçat sobretot a persones afectades per un ERTO, i el programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), orientat a la transició digital.

Incidir en totes les etapes vitals mitjançant la capa- citació i l’empoderament és el nostre compromís, el segell d’una ciutat on les persones són el seu present i el seu futur.