Sant Boi, ciutat referent

Centre de Biomassa La Parellada

En les darreres setmanes, Sant Boi ha tornat a demostrar la seva condició de municipi referent en la reflexió sobre el futur sostenible de les ciutats. El  24 de març, la jornada Techcities va aplegar ajuntaments i diputacions de tot l’Estat i representants del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i del Ministerio de Ciencia e Innovación per recordar-nos que cal avançar en la transició ecològica des d’una triple mirada social, econòmica i ambiental. Pocs dies després, el 29 de marc, rebíem la visita de representants de vuit metròpolis europees per conèixer de primera mà com s’havien fet realitat tres projectes cofinançats amb fons europeus: les obres a l’espai públic de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, la construcció del nou Casal de la Gent Gran i la rehabilitació del Palau de Marianao. Finalment, l’1 d’abril, Sant Boi va esdevenir epicentre del debat energètic en organitzar amb el Clúster de Bioenergia  i el Consell Comarcal del Baix Llobregat una jornada que va posar en relleu que les xarxes de calor amb biomassa, com la que ja funciona a La Parellada, poden jugar un paper clau en la descarbonització de les ciutats i la reducció de la dependència energètica.

La decisió amb què Sant Boi treballa per aplicar les directrius de les agendes urbanes catalana i espanyola (som municipi pilot de totes dues) ha merescut el reconeixement del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en forma de 2,4 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per fomentar la mobilitat sostenible.  Les actuacions que es portaran a terme gràcies a aquests recursos ajudaran a reduir la contaminació i a millorar la salut de les persones.

Tot aquest impuls transformador orientat a una estratègia de ciutat sostenible i saludable, compromesa en la lluita contra les desigualtats i atenta a les necessitats del teixit econòmic local, fa que Sant Boi sigui cada cop més una ciutat inspiradora d’un present i un futur que volem que sigui just i amb oportunitats per a tothom.