30 anys del CAP de Camps Blancs

El dimecres 18 d’octubre celebrem el 30è aniversari del CAP de Camps Blancs.

Aquest centre sanitari de proximitat dóna servei a més de 10.000 persones i ha esdevingut un referent en dos sentits. D’una banda, d’atenció a tantes i tantes famílies que hi troben el primer nivell d’assistència a les seves necessitats de salut i, d’una altra, de formació per a futurs professionals sanitaris en les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària i Infermeria.

Des d’aquí vull donar les gràcies a totes les persones que hi treballen i hi realitzen activitats docents i formatives. Moltes d’elles han desenvolupat en aquest centre tota la seva carrera professional com a metges, metgesses, infermers, infermeres, auxiliars, etc.

Vull agrair-los, no solament la seva implicació amb la cura i benestar de les famílies sinó la seva implicació amb el barri i el compromís actiu i desinteressat que demostren des de sempre amb la resta d’agents socials i educatius de Camps Blancs.