8M: pels drets, l’equitat i la justícia

Amb un extens i ambiciós programa d’activitats que s’estendrà durant tot el mes de març, Sant Boi celebrarà el Dia Internacional de les Dones per reiterar un cop més el seu compromís amb la igualtat plena entre dones i homes.

El 8M ens parla d’una lluita que ve de lluny, d’una flama cada cop més global que reivindica l’equitat i la justícia envers les dones. Parlar de justícia resulta especialment oportú si recordem que durant la pandèmia les situacions de desigualtat i precarietat han trobat en les dones les seves víctimes principals: l’increment de cures no remunerades, l’atur i la pobresa i la xacra de la violència masclista s’han accentuat durant aquests dos darrers anys.

Des dels governs municipals volem contribuir a evitar que aquestes situacions es perpetuïn, que la crisi sanitària, social i econòmica generi més desigualtat i que es malaguanyin les conquestes passades. Aprofundir en la perspectiva de gènere des de les polítiques locals és bàsic per vetllar pels drets de les dones i combatre els estereotips i l’imaginari sexista. I també per crear espais on es puguin compartir, fer visibles i reivindicar tots els sabers i talents de les dones, com proposa fer el Cercador d’Expertes de Sant Boi, una de les iniciatives més singulars i innovadores de la programació del 8M d’enguany. Posar en valor la capacitat creadora i transformadora de les dones és justament el seu objectiu.

I no vull acabar sense adreçar-me a la població ucraïnesa que viu en aquests moments la crua realitat d’una guerra, i en especial a les dones ucraïneses, amb el desig que no siguin víctimes de violències ni siguin utilitzades com a botí de guerra. Des d’aquí us envio tot el meu suport i l’anhel d’una ràpida tornada a la normalitat.