Ajudes per a joves

El dilluns 25 de gener vaig assistir a l’acte de lliurament de les ajudes a 36 joves de la ciutat que tenen com a finalitat fer-los costat en les seves trajectòries vitals (educatives, laborals i professionals).

Una bona part de les ajudes concedides enguany es destinen a finançar activitats formatives. Per a nosaltres, és una prioritat acompanyar i donar suport a les persones joves perquè es formin, de manera que disposin de més elements que, arribat el moment, els ajudaran a incorporar-se a feines dignes i qualificades.
I és que la crisi econòmica és especialment dura amb aquest col·lectiu i, per aquest motiu, les polítiques de joventut estan en el centre de l’acció de govern municipal. Ajudes com aquestes durant les etapes de formació juvenil són un factor fonamental per contribuir a canviar aquesta realitat.