Al servei de la vida quotidiana

Donar resposta a les necessitats de la vida quotidiana dels veïns i les veïnes de Sant Boi és la prioritat del govern local. Per això, creiem que la millor manera de fer-ho és estar al carrer, als barris, escoltant la gent directament, copsant les seves demandes, inquietuds, reivindicacions o queixes, i construir junts les solucions adients a cada cas i a cada situació. Proximitat real i utilitat pública, aquests són els principis fonamentals en què volem posar l’ènfasi de la nostra acció. És així com volem guanyar dia a dia la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en el seu ajuntament. Aquest és el sentit que té el projecte L’Alcaldia als Barris, que m’ha permés en els últims mesos parlar amb multitud de santboians i santboianes de tots els territoris i comprovar personalment quines són les coses que més els preocupen i per què. Tinc clar que no visito el barri, sinó que visc el barri amb intensitat per poder copsar totes les realitats, tots el matisos. Només així trobarem les respostes reals a les demandes reals. L’atur, la millora de la neteja de l’espai públic, el transport, les conseqüències de la crisi econòmica i els patiments que produeixen en moltes famílies, han estat els temes més freqüents de les nostres converses. I per tant, els principals objectius de la nostra feina. Vull acabar reiterant, un cop més, que tot el meu equip i jo mateixa som i volem ser propers i útils. És així com vivim el fet de ser servidors públics i estar en tot moment a disposició de la ciutadania i de les seves necessitats.

Desembre 2014