Alcaldia als Barris (Cooperativa-Molí Nou)

Del 16 al 19 de febrer passats, vaig traslladar l’alcaldia al barri de la Cooperativa-Molí Nou. Durant aquests 4 dies he tingut contacte directe amb diferents col·lectius d’àmbits educatius i socials, associacions i ciutadans i ciutadanes, a títol individual o grupal.

http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/C5BD82A2312277F7C1257D4A004BD95E?OpenDocument&Clau=alcaldiabarris&Idioma=ca&Seu=N