Assamblea d’UGT per parlar i debatre sobre Les Pensions Dignes i el seu Futur

El passat 6 d’abril, va tenir lloc a Sant Boi l’assamblea d’UGT  per parlar i debatre sobre Les Pensions Dignes i el seu Futur. Gràcies al Carlos De Pablo Torrecilla, a la Laura Pelay i a la M. Carmen Barrera per les seves intervencions. La conclusió és clara, hem de defensar i lluitar per garantir pensions dignes i el sistema públic que les manté.