Ciutats defensores dels drets humans

El passat dilluns 3 d’octubre donàvem la benvinguda a 8 defensors i defensores dels drets humans a Sant Boi, que durant aquests dies compartiran amb nosaltres les seves experiències i les seves lluites. I ahir inauguràvem un Barrejant molt especial que compleix 20 anys, acompanyats d’aquests defensors i defensores dels drets humans, representats pel Jesison Castaño, un activista colombià i amb el tradicional sopar solidari.