El comerç, motor econòmic

En les properes setmanes aprovarem el Pla de govern de Sant Boi 2015-19, on hem marcat amb la vostra ajuda les prioritats polítiques de l’Ajuntament d’aquí al final d’aquest mandat. Per damunt de totes n’hi ha una: donar la millor resposta possible al principal problema de la ciutat, l’atur. Més de 6.600 persones continuaven sense feina a Sant Boi a finals del passat mes d’octubre.
Per fer front a aquesta situació hem d’aconseguir que Sant Boi sigui cada cop més un territori d’oportunitats, un lloc atractiu per a l’activitat econòmica i amb capacitat per generar ocupació digna i de qualitat. Potenciar un dels nostres principals actius, el comerç urbà de proximitat, és una de les feines que ja hem iniciat per fer-ho possible. El comerç urbà dóna feina a milers de persones i hem de consolidar i reforçar el seu paper, fent que els ciutadans i les ciutadanes tinguin clar que poden comprar i comprar bé i de tot a la seva ciutat.

L’Ajuntament i les associacions treballem plegats pel futur del comerç local
Des de l’Ajuntament hem començat a caminar en aquesta direcció, sempre de la mà dels comerciants i de les associacions que els representen. Plegats, ens hem posat a treballar per fer realitat els compromisos del Pla de Comerç 2020. Hem de facilitar les coses a qui vol emprendre una nova activitat comercial. Hem de seguir apostant perquè el comerç local esdevingui una marca de ciutat. Hem de transformar alguns carrers de Sant Boi perquè siguin una invitació per passejar i a comprar. Una ciutat més amable per a les persones és també un estímul per a l’activitat econòmica.

També podeu llegir aquesta columna d’opinió a la revista Viure Sant Boi del mes de desembre 2015.