Contra la Tracta de Persones

A Sant Boi ens sumem cada 30 de juliol a la commemoració del Dia Mundial contra la Tracta de Persones. Des de 2016, ho fem en el marc de la Xarxa de Municipis Catalans Lliures de Tracta, que hem promogut i presidit.

Un dels principals propòsits del tràfic de persones és el sexual i les víctimes són majoritàriament dones i nenes. Gran part de les dones en situació de prostitució són o han estat víctimes del tràfic de persones. El fenomen de la prostitució, a més, té una relació directa amb la feminització de la pobresa. Són majoritàriament dones pobres i/o en situacions de desarrelament social les que estan en situació de prostitució. Per això cal combatre les causes socials que aboquen moltes persones a una situació de prostitució contra la seva voluntat: la desigualtat, l’exclusió, la injustícia social i la discriminació sexual, que limiten la llibertat d’opció de les dones.

Per tot això, compartim amb altres ciutats el compromís col·lectiu per aconseguir una societat sense prostitució. Des d’aquí subscric les paraules que s’han pogut llegir en la pancarta que s’ha penjat durant tota la jornada a la façana de l’Ajuntament: “L’explotació sexual és violència masclista”. I davant la violència masclista hi ha d’haver tolerància zero.