Events

Convocatòria Junta General Extraordinària del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC)

Dinar JUNTA LOCAL DE SEGURETAT