Reunió Llei Acompanyament Pressupostos amb Ajuntaments de Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat

13set.16.00h16.30hReunió Llei Acompanyament Pressupostos amb Ajuntaments de Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat

Detalls de l'esdeveniment

Assistents:

Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme
Il·lma. Sra. Gemma Badia, alcaldessa de Gavà
Sr. Fidel Vázquez, assessor de l’àmbit d’Urbanisme, Habitatge, Obres i Sostenibilitat Ambiental de l’ajuntament de Gavà
Il·lm. Sr. Carles Ruiz, alcalde de Viladecans
Il·lma. Sra. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat
Sr. José Ángel Carcelén, tinent alcalde Ciutat Sostenible i Saludable
Sr. Francesc Belver, 1r tinent alcalde de l’Hospitalet de Llobregat

Hora

(Dilluns) 16.00h - 16.30h