FMC -Reunió de treball amb la Ponència parlamantària de la Proposta de llei de reforma horària

El passat dilluns 13 de febrer vam comparèixer al Parlament representant la veu dels municipis catalans en la ponència sobre la reforma horària al país.