Jornada sobre “La Reforma Horària, una oportunitat per a la Igualtat”

El passat dimarts 21 de març vam gaudir a Sant Boi de la Jornada sobre “La Reforma Horària, una oportunitat per a la Igualtat” com un espai de reflexió sobre els canvis necessaris per a que l’equilibri dels temps laborals, familiars, socials i personals sigui possible com a dret de ciutadania. Es va tractar d’un acte organitzat pel Consell Comarcal de Baix Llobregat i l’Ajuntament de Sant Boi en el marc de la conmemoració dels 40 anys de feminisme al Baix Llobregat.