La formació, garantia d’un futur en igualtat

Davant dels reptes que se’ns plantegen com a ciutat i com a país en aquest nou curs, cal que no oblidem la importància de la formació com a garantia d’un futur amb igualtat d’oportunitats per a tothom.

Comença el nou curs escolar i també una nova temporada formativa per als santboians i les santboianes que s’esforcen per estar ben preparats per afrontar el present i el futur a la societat. És cert que l’educació de les persones s’inicia a l’etapa de 0 a 3 anys i continua amb l’escolarització obligatòria. Però la formació no s’acaba aquí, va més enllà, segueix al llarg de la vida, és una necessitat i un dret, perquè garanteix el bagatge i els recursos necessaris per caminar per la vida.

Amb aquesta realitat ben present, l’Ajuntament segueix prioritzant i consolidant polítiques que aposten per fomentar les capacitats de les persones, per ajudar-les a ser bons i bones professionals, amb totes les competències que calen per aspirar a unes condicions de treball dignes.

Són polítiques que, sovint, van especialment adreçades a la gent jove, perquè els nois i les noies puguin preparar-se, tenir expectatives i projectes sòlids. Però no només els volem ajudar a formar-se professionalment, també és bàsic que tinguin actituds obertes i innovadores, inquietud per aprendre i ganes i capacitats per adaptar-se als canvis. I amb el mateix esperit, treballem per fer arribar aquests objectius al conjunt de la comunitat.

Només si apostem per una formació continuada, igualitària i de qualitat podrem plantar cara a les incerteses i gaudir de noves oportunitats per ara i el futur.

També podeu llegir aquesta columna d’opinió a la revista Viure Sant Boi de setembre de 2015.