l’alcaldia al barri de Casablanca

La passada setmana del 24 al 28 d’octubre va tenir lloc l’alcaldia al barri de Casablanca. Gràcies a tothom per la col·laboració i per la predisposició a treballar plegats amb l’objectiu comú de millorar el barri.