L’eficiència energètica, motor econòmic

Sant Boi manté des de fa temps un ferm compromís amb les polítiques d’eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic. Hi apostem perquè creiem en la necessitat de respectar el medi ambient i treballar per la sostenibilitat futura de la nostra ciutat i del nostre entorn.

Però aquestes polítiques ens ofereixen a més, en el context actual, interessants perspectives de modernització i desenvolupament econòmic. La previsible evolució d’alguns sectors emergents pot ser en el futur immediat un motor per generar activitat productiva en el territori i noves oportunitats per a les persones.

Un exemple n’és el sector automobilístic, que sens dubte viurà canvis. En sintonia amb el que passa a altres països, recentment s’han anunciat mesures per restringir en l’entorn metropolità de Barcelona, durant els propers anys, la circulació dels vehicles més contaminants i menys eficients en el consum d’energia. Sant Boi, que compta amb una envejable oferta de concessionaris, està ben posicionat per acometre, amb garanties i amb esperit innovador, la pressumible renovació del parc automobilístic i el creixement de la presència del cotxe elèctric.

Les polítiques municipals d’eficiència energètica tenen també un component social que prioritzem en tot moment. Any rere any, l’estalvi que generem essent més eficients el destinem a combatre la pobresa energètica, un problema tristament vigent. Creiem en un Sant Boi ambientalment sostenible, econòmicament viable i socialment just.