L’esport fa ciutat

Hem volgut dedicar el Viure Sant Boi d’octubre a la posada en marxa de la temporada esportiva, en la línia ja encetada d’un Viure que resulti útil a la ciutadania i aporti informacions rellevants per a la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes. Que l’activitat física és determinant per aconseguir amplis beneficis per a la qualitat de vida és una evidència cada cop més inqüestionable. A la nostra ciutat, més de 30.000 persones han incorporat aquesta pràctica en el seu dia a dia d’una forma estable. Caminar pel riu, córrer fins a Sant Ramon, nedar a la piscina, gaudir dels equipaments esportius locals, fer esport a l’escola, en un casal de barri o practicar un esport federat són les diverses formes en les que es pot concretar. El resultat de tot plegat són un conjunt de beneficis col·lectius que tenen a veure amb una ciutadania més saludable i amb valors favorables a la convivència i la cohesió social. Per aquest motiu, l’Ajuntament té clar que fer una clara aposta per afavorir l’activitat física i l’esport és necessari i estratègic, però sempre des de la garantia de la igualtat d’oportunitats: un esport per a tothom. Des de la posada en valor del nostre entorn urbà i natural però també de l’àmplia xarxa d’equipaments esportius locals: un esport a tot arreu. Des del reconeixement i el suport a la tasca del conjunt d’entitats que hi treballen: un esport socialitzador i transmissor de valors. Des d’un àmbit que pot convertir-se en un motor econòmic per a la ciutat: un esport productiu. Però també des de la projecció de la ciutat amb els èxits de molts santboians i santboianes: un esport orgull de ciutat. Per tot plegat, volem una ciutat que fa esport i un esport que fa ciutat.

Octubre 2014