Durant aquest mes de maig Sant Boi juntament amb altres quatre ciutats agrupades com a Municipis Cooperatius del Baix Llobregat hem programat activitats per donar a conèixer l’economia social i cooperativa com a eina estratègica per abordar la recuperació econòmica dels nostres territoris.

Des de la responsabilitat de la política municipal tinc molt clar que hi ha una manera diferent de fer les coses. Hem d’apostar per fer compatible el desenvolupament econòmic amb la justícia social. Hem de donar suport al talent de les persones amb inquietuds, amb esperit innovador i amb sensibilitat social per generar noves oportunitats.

Iniciatives com el Maig Cooperatiu ens ajuden a adonar-nos dels nostres potencials col·lectius i ens indiquen per on he d’anar el futur de les nostres ciutats.