Nova deixalleria barri Ciutat Cooperativa

El passat 2 de juliol es va presentar als veïns i veïnes del barri de Ciutat Cooperativa la nova deixalleria. Un recurs per gestionar millor els residus i anar cap a una ciutat plenament sostenible.