Nova etapa del Centre d’Art Can Castells

El passat dissabte 3 de desembtre també vam iniciar la nova etapa del Centre d’Art Can Castells i del seu nou pla director , amb una exposició de més de 60 artistes locals, molts consagrats, altres inicant-se però amb una mateixa finalitat la promoció de l’expresió cultural i artística com a eina transformadora i generadora de felicitat.