Paritat a política: objectiu 2019

El Llobregat publica aquest mes de maig un article sobre la paritat política, arran de la difusió de l’estudi ‘Dones i Homes en els Governs Locals’ de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya.

El 40% municipis del Baix Llobregat (12 en total) estan governats actualment per alcaldesses. El percentatge de regidores als governs locals de la comarca és molt similar: el 39%.
Les xifres són més altes que anys enrere, però encara queda lluny una autèntica paritat entre dones i homes.

Enllaç a la notícia