Programa sobre la reforma horària, una de les prioritats en les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament

 

L’equilibri entre el temps laboral i personal és un dret de la ciutadania i un instrument important per afavorir la igualtat entre dones i homes.

http://beteve.cat/programa/deuwatts/: Del minut 18:05 al 21:02.