Projecte de reurbanització de l’entorn de l’Escola Parellada

Durant aquestes últimes setmanesde maig hem pogut presentar el Projecte de reurbanització de l’entorn de l’Escola Parellada a les direccions de la mateixa escola i de l’Institut Ítaca. Un projecte ben rebut que farà d’aquesta zona un lloc de joc i d’esbarjo per infants, adolescents i famílies del barri de Vinyets-Molí Vell.