El passat 13 de març va obrir les portes al públic el CAP Molí Nou. Una vella reivindicació del barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, que des de fa anys reclamava unes instal·lacions definitives per tenir dignament cobertes les necessitats sanitàries de la seva població.

El 9 de març va tenir joc la Jornada de Portes Obertes.

Perquè Sant Boi pugui comptar amb una assistència primària del segle XXI, el següent pas ha de ser el desdoblament del CAP Montclar, actualment molt saturat, amb la construcció per part de la Generalitat de Catalunya del cinque ‘ambulatori’ de la ciutat a la plaça de Mercè Rodoreda. Ens consta que s’hi està treballant.

El sistema sanitari de la nostra ciutat compta també avui dia amb un Hospital General de referència comarcal construït al Parc Sanitari Sant Joan de Déu com a fruit de polítiques decidides en favor dels drets de les persones i de la ‘societat del benestar’.

Sant Boi ha conviscut, d’altra banda, durant 150 anys amb dos hospitals psiquiàtrics (Sant Joan de Déu i Benito Menni) de renom internacional que han permès associar històricament el nom de la ciutat amb la salut mental i impulsar la creació d’un clúster que reuneix mig centenar d’empreses, universitats i institucions del país.

Som una ciutat ben posicionada per aprofitar les oportunitats de desenvolupament econòmic que es produeixin en el sector de la salut, on ja treballen més de 4.000 persones al nostre terme municipal.

Som també una ciutat que ha sabut preservar la seva natura privilegiada per gaudir d’una bona qualitat de l’aire i d’un entorn saludable afavoridor d’hàbits i estils de vida també saludables.

I malgrat que tenim competències limitades en matèria de salut, des de l’Ajuntament treballem dia a dia -amb l’ajuda de les entitats i els recursos assistencials de la ciutat- per promoure hàbits i estils de vida adequats, prevenint la obesitat infantil i atenent sempre les necessitats de les persones més vulnerables.

L’anunci de la Gasol Foundation que traslladarà la seu a Sant Boi serà un impuls més per a aquest projecte i per associar estratègicament el nom de Sant Boi amb la salut

Som conscients que totes les nostres polítiques tenen una influència més o menys directa en la salut col·lectiva. El futur Pla local de salut, que ja comencem a elaborar, preveurà mecanismes perquè totes les decisions de l’Ajuntament (sobre el medi ambient, sobre la mobilitat, sobre l’educació, sobre l’esport, sobre la cobertura de necessitats socials) incorporin una reflexió prèvies sobre com afectaran la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

Més informació: Viure Sant Boi MARÇ 2017