El titular del Viure Sant Boi del mes d’abril és “Sant Boi i els drets del infants”.

L’equip de la revista ha treballat per donar-vos a conèixer les polítiques que guien l’actuació del govern municipal en relació a la infància, que es fonamenten en el compromís de garantir els drets i la igualtat d’oportunitats dels nens i les nenes de Sant Boi.

A la nostra ciutat hi viuen més de 13.000 infants, que representen el 15% de la població. Els centres educatius, els esplais, els centres oberts, els clubs esportius i moltes altres entitats tenen un paper important i fan una magnífica feina per atendre les seves necessitats i les de les seves famílies.

Afortunadament, Sant Boi compta amb molts serveis i recursos per ajudar que tots els nens i nenes puguin tenir cobertes les seves necessitats bàsiques i que la seva infància sigui una etapa feliç i amb expectatives d’un futur amb oportunitats.

Viure Sant Boi abril 2016

infografia