Reivindiquem la igualtat de gènere

El 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones. És el moment idoni per recordar que la igualtat de drets i oportunitats entre les dones i els homes és un pilar bàsic per construir dia a dia una

societat autènticament democràtica. Perquè totes i tots hem de seguir treballant per aconseguir -ho, només així tindrem una societat plenament justa.
Però les polítiques dels governs conservadors que estem patint en els darrers temps ho posen difícil i s’allunyen clarament de l’ideal social igualitari que molts i moltes continuem defensant. S’estan destruint de manera directa nombroses fites aconseguides gràcies a la lluita i l’esforç de generacions senceres de dones, a les quals s’han sumat cada cop més homes.
Per això, en el govern municipal entenem que només des del progrés i la valentia de no renunciar a llibertats i drets avançarem en la coresponsabilitat social. L’aposta per la coeducació, l’ocupació femenina, l’eradicació de la violència masclista, la garantía de poder decidir sobre el propi cos, la racionalització dels usos del temps i la conciliació familiar, l’impuls de lideratges femenins als llocs on es prenen les decisions i la garantia de la participació de les dones en la vida política i social a la ciutat són prioritats que mouen les nostres decisions.
Ara com ara, hem de seguir reivindicant la capacitat legal, social i política de les dones per moure’s i treballar en condicions d’igualtat efectiva. Un camí que no és fàcil, però que obre l’oportunitat d’aconseguir que totes i tots, dones i homes junts, tinguem els mateixos drets i les mateixes possibilitats.
Març 2015