La Renda Garantida de Ciutadania, un nou dret

Aquest dimecres, 12 de juliol, va ser un dia molt important per a aquest pais: el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

S’ha aconseguit un nou dret subjectiu gràcies a una Iniciativa Legislativa Popular en la qual vam participar molta gent l’any 2013 per recollir més de 121.000 signatures.

La Renda Garantida de Ciutadania, que començarà a aplicar-se el setembre vinent, ve a donar resposta a les necessitats de tantes i tantes famílies, de tantes i tantes persones de Catalunya. I a defensar la seva dignitat i els valors de la justícia i la solidaritat.

Es tracta d’una prestació econòmica per a persones i famílies que no disposen d’uns ingressos mínims per cobrir les seves necessitats més bàsiques. L’objectiu és vetllar per la inclusió social i laboral de les persones més vulnerables.

No ens cansarem de dir que totes les persones han de poder viure amb dignitat. Són aquestes fites i avenços assolits gràcies a l’esforç colectiu els que et fan sentir molt i molt orgullosa.