reunió amb el gerent del Clúster de Biomasa de Catalunya

El passat divendrés 7 d’abril també vam mantenir una reunió amb el Ferran Garrigosa, gerent del Clúster de Biomasa de Catalunya, per explorar nous projectes per la gestió forestal i d’eficiència energètica a la nostra ciutat.