La salut: passat, present i futur de Sant Boi

Sant Boi ha tingut al llarg de la història una vinculació estreta amb la salut. 150 anys de convivència amb els hospitals psiquiàtrics han fet de la nostra ciutat un lloc de referència en aquest àmbit i, en l’última dècada, l’aposta del govern municipal per impulsar un Clúster de Salut Mental per a tot Catalunya ha apuntalat aquesta posició, associant-nos a iniciatives innovadores de primer nivell.

A més, comptem amb un Hospital General d’abast comarcal i amb una bona xarxa de centres d’atenció primària (CAP) als barris que, amb la imminent obertura del nou CAP Molí Nou i el futur desdoblament del CAP Montclar a Marianao, donarà una cobertura digna a les necessitats sanitàries dels ciutadans i les ciutadanes.

Crec que aquestes fortaleses es veuen reforçades pels fruits que ha donat una altra de les prioritats del govern municipal en els darrers anys: la preservació de l’entorn natural de Sant Boi, que ens permet gaudir avui dia d’una bona qualitat de l’aire i d’unes condicions de vida saludables.

Tots aquests factors són actius que hem d’aprofitar per projectar la ciutat i generar oportunitats de desenvolupament econòmic. El sector sanitari i sociosanitari dona feina a 4.000 persones a la nostra població i és, sens dubte, un avantatge competitiu que no podem perdre de vista.

Volem que Sant Boi sigui una ciutat de la salut, una ciutat saludable i sostenible amb oportunitats de futur per a les persones.