foto-emissions-co2

A Sant Boi ens vam plantejar reduir un 20% les emissions de CO2 al 2020, l’objectiu s’ha assolit en la meitat de temps.

Un exemple és el poliesportiu La Parellada amb la substitució dels llums antics per leds reduint un 60% el consum d’il·luminació.

Ara ens plantegem reduir les emissions un 40% al 2030 i en això ajudaran els nous vehicles elèctrics de la flota municipal.

L’estalvi obtingut es destina a la millora dels serveis públics.

També hem incidit en l’àmbit domèstic. S’ha ofert un servei gratuït per controlar i reduir els consums. Això permet disminuir la despesa i en alguns casos ajuda a prevenir la pobresa energética.

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/sant-boi-ha-reduit-les-emissions-de-co2-que-shavia-marcat-per-2020/video/5582016/