Seguim lluitant contra els desnonaments i la pobresa energètica

El dimecres 25 de maig vaig assitir a una reunió entre les entitats que formen part del grup promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) contra els desnonaments i la pobresa energètica i representants del món municipal català. Hi anava en nom de la Federació de Municipis de Catalunya.

Vam acordar mesures que considerem urgents i imprescindibles per contrarestar la intolerable situació creada pel recurs que el govern de l’Estat va presentar contra la Llei 24/2015.

En la pràctica, aquest recurs deixa els ajuntaments sense eines per fer front als desnonaments i els talls de subministrament i per mobilitzar habitatges buits, és a dir, per atendre les necessitats de les persones més vulnerables de les nostres ciutats.

El primer compromí­s adoptat va ser que continuarem obrint expedients per sancionar les entitats bancàries que tinguin habitatges buits i no els posin a disposició de les famílies que els necessitin.

També vam acordar que es faci a cada municipi un cens per detectar amb precisió els habitatges buits que no estan complint amb una funció social, i que es continuïn utilitzant com a barem per calcular el preu del lloguer en els reallotjaments els percentatges límit que marca la llei abans esmentada.

Així­ mateix, vam decidir signar convenis amb les companyies de distribució elèctrica i les subministradores d’aigua perquè donin ajudes o facin descomptes importants en la factura de les famí­lies amb dificultats.

Mentre es treballa per un nou marc legal que resolgui la problemàtica generada pel recurs del govern estatal, tenim eines legislatives en vigor, com la Llei 18/2007, que ens permeten seguir treballant perquè no hi hagi un retrocés en els nivells de protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.

És el nostre compromís davant la ciutadania. Hem de seguir lluitant perquè tothom tingui una vida digna.