Sessió informativa “Claúsules terra”

El passat dijous 16 de març a Cal Ninyo l’Ajuntament de Sant Boi va organitzar, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona, una sessió informativa a totes i tots els ciutadans de Sant Boi que estiguin afectats per les “Claúsules terra” abussives que moltes entitats financeres van incloure en hipoteques que oferien als seus clients. Va ser un moment molt útil per resoldre dubtes i rebre tot tipus d’informació i orientació. També oferim l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor de Sant Boi (OMIC) a totes les ciutadanes i ciutadans que necessitin suport per fer les seves reclamacions als bancs, si creuen que estan afectats per aquestes clausules. La informació està al web municipal o bé es pot demanar cita a través de l’OMAP de forma presencial o al telèfon 936351212.